Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Διαγώνισμα Β΄ Τριμήνου στη Γεωλογία. Β΄Γυμνασίου

Α) Παρατηρήστε στους επόμενους χάρτες τις περιοχές της Ευρώπης. Τί παρατηρείτε αν συγκρίνετε το ποσοστό δασοκάλυψης σε αυτές με την αντίστοιχη πυκνότητα του πληθυσμού;
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………

Β) Ποιες δραστηριότητες οδήγησαν στη ραγδαία μείωση των δασών της ηπείρου μας κατά τους τελευταίους αιώνες μέχρι και τις μέρες μας; (απλή αναφορά)
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου