Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Θέματα Εξετάσεων Φυσικής Γ΄Γυμν. 2011

Θέμα 6ο
Δύο ομάδες μαθητών κατασκεύασαν η καθεμία από ένα κύκλωμα σαν αυτό που φαίνεται στην εικόνα. Η πρώτη ομάδα πήρε τιμές τάσης-έντασης για έναν αγωγό Α και η δεύτερη για έναν αγωγό Β και με τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατασκεύασαν τις γραφικές παραστάσεις που φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.
6Α. Ποιο από τα δύο όργανα, το (1) ή το (2),  πιστεύεις ότι είναι το βολτόμετρο και γιατί;
6Β. Ποιος από τους δύο αγωγούς, ο Α ή ο Β, πιστεύεις ότι ικανοποιεί το νόμο του Ohm και γιατί;
Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Θέματα Εξετάσεων Χημείας Β Γυμν 2011

«Κάθε ……………… χαρακτηρίζεται από ορισμένες φυσικές ιδιότητες».
Λύσε το σταυρόλεξο και θα προκύψει η λέξη που λείπει στη χρωματιστή στήλη.
Μη μεταφέρεις το σταυρόλεξο στην κόλλα σου. Γράψε μόνο τον αριθμό και την αντίστοιχη λέξη, καθώς και τη λέξη της χρωματιστής στήλης.
1.  Υπολογίζεται ως πηλίκο μάζας προς όγκο.
2.  Τη μετράμε με την κλίμακα Moς (Μοhs).
3.  Από αυτό το υλικό κατασκευάζουμε παιδικά ποτήρια για να μη σπάνε εύκολα.
4.  Η ιδιότητα του καουτσούκ να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση.
5.  Η ιδιότητα των μετάλλων να επιτρέπουν στο ρεύμα και στη θερμότητα να διαδίδονται μέσα από τη μάζα τους.
Όλα τα θέματα από εδώ.

Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

Θέματα Εξετάσεων Χημείας Γ' Γυμν 2011


Θέμα 6ο
Στον παρακάτω περιοδικό πίνακα είναι τοποθετημένα τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Θ.

 Ε
Δ
 Β

Α 


 Γ

 ΘΖ
Να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας στην κόλλα σου μόνο τον αριθμό της ερώτησης και την απάντηση:
1. Ποια στοιχεία έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες και είναι μέταλλα;
2. Ποιο ή ποια στοιχεία έχουν συμπληρωμένη την εξωτερική τους στιβάδα;
3. Πόσα ηλεκτρόνια έχει το ουδέτερο άτομο του Β;
Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

Θέματα Εξετάσεων Γεωγραφίας Β΄Γυμν. 2011

Θέμα 8ο
8Α. Στην εικόνα βλέπεις τον παραγωγικό χάρτη της Γαλλίας. Ποιος παρατηρείς ότι είναι ο βασικός πρωτογενής τομέας παραγωγής στις δυτικές ακτές και ποιος στις νότιες ακτές της χώρας;
8Β. Πως νομίζεις ότι το κλίμα της νότιας Γαλλίας δικαιολογεί την ανάπτυξη του τομέα παραγωγής που ανέφερες παραπάνω;

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Θέματα Εξετάσεων Βιολογίας Α' Γυμν. 2011


Θέμα 9ο
«Η καρδιά είναι το βασικό ………. του κυκλοφορικού συστήματος».
Λύσε το σταυρόλεξο και θα προκύψει η λέξη που λείπει στη χρωματιστή στήλη.
Μη μεταφέρεις το σταυρόλεξο στην κόλλα σου. Γράψε μόνο τον αριθμό και την αντίστοιχη λέξη, καθώς και τη λέξη της χρωματιστής στήλης.
1. Βοηθούν στον τεμαχισμό της τροφής.
2. Η μύτη είναι το αισθητήριο της ……
3. Είναι το ωάριο και το σπερματοζωάριο.
4. Βοηθούν στην πήξη του αίματος.
5. Όργανα που φιλτράρουν το αίμα.
6. Εκεί βρίσκεται το γαστρικό υγρό.

Δείτε όλο το  διαγώνισμα από εδώ.

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

Θέματα Εξετάσεων Βιολογίας Γ Γυμν. 2011

Θέμα 9ο
Το παρακάτω κείμενο θα συμπεριληφθεί σε ενημερωτικό φυλλάδιο για τον εμβολισμό.

9Α. Να συμπληρώσεις το κείμενο στο σημείο που φαίνεται με τον αστερίσκο (*) αναφέροντας με συντομία τί πετυχαίνουμε με το εμβόλιο.
9Β. Να αιτιολογήσεις με βάση το κείμενο γιατί ένα εμβόλιο δε μας παρέχει προστασία απ’ όλους τους μικροοργανισμούς.

Δείτε όλα τα θέματα με κλικ εδώ.

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Διαγώνισμα Φυσικής Β΄Τριμήνου Γ' Γυμνασίου


Στο παρακάτω κύκλωμα ο διακόπτης δ είναι αρχικά ανοιχτός. Σε κάποια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη. Τότε:
Α1) Ποιο από τα δύο αμπερόμετρα θα δώσει πρώτο ένδειξη και γιατί;

Α2) Ποιο από τα δύο αμπερόμετρα θα δώσει μεγαλύτερη ένδειξη και γιατί;

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Διαγώνισμα Β' τριμήνου στη Φυσική Β' Γυμνασίου
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Διαγώνισμα Β΄ Τριμήνου στη Γεωλογία. Β΄Γυμνασίου

Α) Παρατηρήστε στους επόμενους χάρτες τις περιοχές της Ευρώπης. Τί παρατηρείτε αν συγκρίνετε το ποσοστό δασοκάλυψης σε αυτές με την αντίστοιχη πυκνότητα του πληθυσμού;
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………

Β) Ποιες δραστηριότητες οδήγησαν στη ραγδαία μείωση των δασών της ηπείρου μας κατά τους τελευταίους αιώνες μέχρι και τις μέρες μας; (απλή αναφορά)
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011

Διαγώνισμα Β Τριμήνου στη Χημεία Γ Γυμνασίου


Α3) Ποιος ή ποιοι από τους υδρογονάνθρακες του ερωτήματος Α2) είναι ακόρεστοι και γιατί;
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Α4) Να γράψετε την αντίδραση της ατελούς καύσης του δεύτερου από τους υδρογονάνθρακες του ερωτήματος Α2) προς μονοξείδιο του άνθρακα.

Δείτε όλο το διαγώνισμα  από εδώ.

Επαναληπτικές ερωτήσεις στη Χημεία: Β΄Γυμνασίου


1.      Σε πόσα g νερού πρέπει να διαλύσουμε 12g ζάχαρης για να φτιάξουμε ένα διάλυμα ζαχαρόνερου 5%w/w περιεκτικότητας σε ζάχαρη;

2.      Ένα ποτήρι ουίσκι 225ml έχει περιεκτικότητα 40%v/v σε αιθυλική αλκοόλη. Αν μέσα στο ποτήρι ρίξουμε ένα παγάκι το οποίο όταν λιώσει θα δώσει νερό 15ml, πόση θα γίνει η νέα περιεκτικότητα του αραιωμένου ποτού σε αιθυλική αλκοόλη;

3.      Μέσα σε 180g οινόπνευμα έχουμε διαλύσει 5g στερεής ουσίας Α και 15g στερεής ουσίας Β.
α) Πόση είναι η περιεκτικότητα % w/w του διαλύματος σε ουσία Α και πόση σε Β;
β) Πως θα πάρουμε το οινόπνευμα από το διάλυμα;
γ) Πως θα διαχωρίσουμε τις στερεές ουσίες Α και Β, αν η Α είναι διαλυτή και στο νερό ενώ η Β όχι;

4.      Ένας χυμός 250g έχει περιεκτικότητας 20%w/w σε νερό. Πόσα γραμμάρια νερού περιέχει ο χυμός; Πόσα γραμμάρια οξυγόνου και πόσα υδρογόνου περιέχονται στην παραπάνω ποσότητα νερού;

5.      Σε ένα κουτάκι χυμού όγκου 100ml υπάρχει χυμός πυκνότητας 2g/ml. Πότε περιέχει περισσότερη ζάχαρη; αν στο κουτί αναγράφεται ότι έχει περιεκτικότητα 20%w/w σε ζάχαρη ή 20% w/v σε ζάχαρη;

Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου. Διαγώνισμα

Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από επιστημονικό περιοδικό:
«Ο ιός της ηπατίτιδας Α (ΗΑV) ταξινομείται στην ομάδα των εντερο-ιών.
Η ηπατίτιδα A είναι συνήθως μια ήπια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ξαφνικό πυρετό, αδιαθεσία, ναυτία, ανορεξία, γαστρικές διαταραχές και ίκτερο.
Σε αντίθεση με άλλους ιούς, ο ιός ΗΑV σπάνια μένει σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό. Η περίοδος επώασης ποικίλει από 10 μέχρι 50 ημέρες.
Η περίοδος της μεταδοτικότητας απλώνεται από την αρχή της περιόδου επώασης έως μια εβδομάδα περίπου μετά την εμφάνιση του ίκτερου.
Ο ιός HAV εκκρίνεται στα κόπρανα των μολυσμένων ανθρώπων και μπορεί να μεταδοθεί όταν άτομα καταναλώσουν μολυσμένο νερό ή τρόφιμα, κυρίως ωμά και όχι τόσο ψημένα, όπου ο ιός έχει καταστραφεί, όπως κρύα σάντουιτς, φρούτα, λαχανικά, σαλάτες, οστρακοειδή. Η μόλυνση των τροφίμων από άτομα, που έχουν μολυνθεί και ασχολούνται με την επεξεργασία τροφίμων σε παραγωγικές μονάδες και εστιατόρια, είναι συνήθης.
Όλοι οι άνθρωποι που προσβάλλονται από τον ιό και είναι ανοσολογικά απροστάτευτοι είναι ευπαθείς στη μόλυνση και μπορεί η ανάρρωσή τους να διαρκέσει και μήνες.»

Γ1) Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένας ιός είναι σε «λανθάνουσα κατάσταση»; Τι μπορεί ωστόσο να συμβεί κάποια στιγμή;

Γ2) Τί σημαίνει η υπογραμμισμένη φράση.

Γ3) Η ηπατίτιδα Α ανήκει στις μολυσματικές ασθένειες. Αφού ονομάσετε τρεις από τους τρόπους με τους οποιους εξαπλώνονται οι μολυσματικές ασθένειες, να αναφέρετε πότε λέμε ότι ξέσπασε επιδημία.

Γ4) Να αναφέρετε με βάση το κείμενο έναν πιθανό τρόπο πρόληψης (εκτός από τον εμβολιασμό) της ηπατίτιδας Α.

 Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Τεστ στη Βιολογία: Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού

1.      Να αναφέρετε τους γενικούς εσωτερικούς μηχανισμούς άμυνας.
2.      Ποιος είναι ο ρόλος των αντισωμάτων; Πότε παράγονται; Κάνετε ένα απλό σχήμα και περιγράψτε πως οδηγούν στην εξουδετέρωση του αντιγόνου.
3.      Ποιος είναι ο ρόλος του αντιτετανικού ορού και πότε χορηγείται;


Τεστ στη Βιολογία: Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού (Β)


1.      Να αναφέρετε το ρόλο του βλεννογόνου ως εξωτερικού μηχανισμού άμυνας.
2.      Τι ονομάζουμε ανοσία και πως οδηγούμαστε σε αυτή;
3.      Ποιος είναι ο στόχος του εμβολιασμού;


Βιολογία Α΄Γυμνασίου. Διαγώνισμα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε σε μεγέθυνση μέσα στο σώμα μας το σημείο συνεργασίας του αναπνευστικού με το κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού μας.


Β1) Να περιγράψετε τί βλέπετε στην εικόνα.

Β2) Πώς επιτυγχάνεται η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων στους πνεύμονες;

Β3) Πηγαίνετε σε έναν πνευμονολόγο και σας ζητά να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Ο αέρας που εισπνεύσατε περιέχει, εκτός των άλλων, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Μετά σας ζητά να εκπνεύσετε. Στον αέρα που εκπνέετε υπάρχει πολύ λιγότερο οξυγόνο και αρκετά περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Τί απέγινε το υπόλοιπο οξυγόνο και πώς προέκυψε το επιπλέον διοξείδιο του άνθρακα;

Β4) Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο κυκλοφορίες του αίματος, η μεγάλη και η μικρή. Ποια πορεία ακολουθεί το αίμα στην καθεμιά από αυτές; Τί άλλο, εκτός από τα αναπνευστικά αέρια, μεταφέρει το αίμα από και προς τα κύτταρα;
Δείτε όλο το Διαγώνισμα από εδώ.

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Διαγώνισμα Β Τριμήνου στη Χημεία Β΄ Γυμνασίου.

Θέμα 3ο:

«Συνταγή για σπιτική λεμονάδα:
Σε μισό κιλό νερό ρίχνουμε 400g φρεσκοστημένο χυμό από λεμόνι και 100g ζάχαρη και ανακατεύουμε. Η λεμονάδα μας είναι έτοιμη. Αν θέλουμε μπορούμε να τη σουρώσουμε πριν την βάλουμε στο ψυγείο.

Τρόπος σερβιρίσματος:
Σερβίρουμε σε ποτήρι ρίχνοντας μέσα μια ροδέλα από λεμόνι, φύλλα μέντας και όσα παγάκια θέλουμε.»

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.     Τι εννοεί η συνταγή όταν λέει «να σουρώσουμε τη λεμονάδα»; Πως αλλιώς θα ονομάζατε το σούρωμα, τι χρειάζεστε για να το πραγματοποιήσετε και τι θα πετύχετε με τη διαδικασία αυτή;

Όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Τεστ στη Βιολογία: Οι νόμοι του Mendel

Η φαινυλκετονουρία είναι κληρονομούμενη ασθένεια που οφείλεται σε υπολειπόμενο αλληλόμορφο.
Ο Πασχάλης είναι φορέας της ασθένειας και η Μαργαρίτα είναι υγιής.
Το ζευγάρι έχει ένα γιο, τον Ορέστη.
Ο Ορέστης παντρεύτηκε με τη Μυρτώ, που είναι φορέας, και έχουν μια κόρη, την Πάτρα, που είναι ασθενής.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να βρείτε:
1.      το γονότυπο κάθε ατόμου εξηγώντας αναλυτικά πως καταλήξατε σε κάθε επιλογή.
2.      την πιθανότητα που έχουν ο Ορέστης και η Μυρτώ να γεννήσουν ένα παιδί που θα  είναι φορέας της ασθένειας.
Να συμβολίσετε με Φ το επικρατές αλληλόμορφο και με φ το υπολειπόμενο.