Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Διαγώνισμα Φυσικής Β΄Γυμνασίου

Ένα διαγώνισμα σε όλη την "ύλη" 

Δύο όμοιες αδιαφανείς κατσαρόλες Α, Β περιέχουν η μία νερό και η άλλη μαγειρικό λάδι. Οι δύο κατσαρόλες τοποθετούνται πάνω στους δίσκους μιας ζυγαριάς και αυτή ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα.
Αν ανοίξουμε τα καπάκια τους ώστε να μπορούμε να κοιτάξουμε στο εσωτερικό τους, το ύψος των δύο υγρών μέσα στις κατσαρόλες θα είναι:
  α. Εντελώς ίδιο.
  β. Είναι μεγαλύτερο στο νερό.
  γ. Είναι μεγαλύτερο στο λάδι.
 δ.  Δεν μπορούμε να αποφανθούμε
Δικαιολογήστε  με βάση την εμπειρία σας από το καντήλι.

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Χημεία Γ΄Γυμνασίου


Η. Ποιο από τα επόμενα διαλύματα πρέπει να προστεθεί σε διάλυμα που έχει pH = 2 , ώστε να προκύψει διάλυμα με pH = 10;
Όλα τα διαλύματα είναι στους 25˚C
α) Διάλυμα ΗCℓ με pH = 4                                       β) καθαρό νερό

γ) Διάλυμα ΚOH με pH = 13                                   δ) Διάλυμα ΝaOH με pH = 10

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Θέματα εξετάσεων Χημείας Γ Γυμνασίου 2012

Θέμα 4ο
4Α. Πού στηρίζεται η λειτουργία του πεχαμετρικού χαρτιού για τη μέτρηση του pH ενός διαλύματος;
4Β. Σε δύο ποτήρια έχουμε δυο άχρωμα υδατικά διαλύματα. Το ένα από τα δύο είναι διάλυμα οξέος με pH=6 και το άλλο διάλυμα βάσης με pH=11. Για να βρεις ποιο ποτήρι περιέχει το οξύ και ποιο τη βάση, ποια από τις ουσίες του παρακάτω πίνακα δε θα χρησιμοποιήσεις και γιατί;
 
Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Θέματα εξετάσεων Χημείας Β Γυμνασίου 2012


1Γ. Τα σημεία ζέσεως και τήξεως δύο ουσιών Α και Β μπερδεύτηκαν. Να αντιστοιχήσεις σε κάθε ουσία το σωστό ζευγάρι σημείων ζέσεως και τήξεως, αν ξέρεις ότι: η ουσία Α αρχίζει να λιώνει στους 60οC και η ουσία Β αρχίζει να βράζει στους -20οC.
Να εξηγήσεις τη σκέψη σου (προσοχή! μια τιμή περισσεύει).


Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Κυριακή 12 Αυγούστου 2012

Θέματα εξετάσεων Φυσικής Γ΄Γυμνασίου 2012

Θέμα 3ο
3Α. Να βρεις τη γωνία ανάκλασης της ακτίνας στις παρακάτω περιπτώσεις:
                           
3B. Μια μονοχρωματική ακτίνα διαδίδεται αρχικά στον αέρα και κάποια στιγμή συναντά την ελεύθερη επιφάνεια νερού σε σημείο Σ, οπότε ένα μέρος της ανακλάται και το υπόλοιπο διαθλάται.
3Β.1. Ποια από τις πορείες (1), (2), (3) θα ακολουθήσει η διαθλώμενη ακτίνα;
3Β.2. Να σημειώσεις στην κόλλα το κατάλληλο σύμβολο ( =,  >  ή  < ) σε καθένα από τα παρακάτω κενά: 
i)   θ   …    α   , όπου θ η γωνία πρόσπτωσης και α η γωνία ανάκλασης.
ii)  α   …   δ   , όπου α η γωνία ανάκλασης και δ η γωνία διάθλασης.
iii) co  …   c   , όπου co η ταχύτητα της ακτίνας στον αέρα και c η ταχύτητά της στο νερό.

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Θέματα Φυσικής Β΄Γυμνασίου. Εξετάσεις 2012


Το σώμα του σχήματος έχει μάζα 2kg και ισορροπεί δεμένο στο ελατήριο και το νήμα, που είναι κατακόρυφα και έχουν τα άλλα άκρα τους ακλόνητα στερεωμένα.
Το ελατήριο είναι επιμηκυνμένο κατά Δl=0,3m και έχει σταθερά ίση με k=100N/m.
Αφού μεταφέρεις το σχήμα στην κόλλα σου:
4Α. Να σημειώσεις στο σχήμα την επιμήκυνση του ελατηρίου.
4Β. Να σημειώσεις όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.
4Γ. Να υπολογίσεις τα μέτρα τους.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Τελικές εξετάσεις Χημεία Γ Γυμνασίου 2012


Δίνονται οι παρακάτω πέντε πρώτες σειρές του Περιοδικού Πίνακα.
α. Να διατυπώσετε τον νόμο περιοδικότητας.
β. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του τρίτου στοιχείου της ομάδας των αλογόνων.
γ. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα χαρακτηρίζονται ως ευγενή αέρια;
δ. Ποια στοιχεία έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το στρόντιο (Sr); Δικαιολογήστε την απάντηση σας.
ε. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία αποτελεί συστατικό του χάλυβα; Ποια η σύσταση του συγκεκριμένου κράματος;

Δείτε όλα τα θέματα με κλικ εδώ.

Τελικές εξετάσεις Χημείας Β΄Γυμνασίου. 2012


ΘΕΜΑ 3Ο
α. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ μορίου χημικού στοιχείου και μορίου χημικής ένωσης;
β. Στο επόμενο σχήμα δίνονται τα προσομοιώματα τριών διαφορετικών μορίων: i) αζώτου, ii) αμμωνίας και iii) υδρογόνου.

i) Ποια από τα παραπάνω είναι μόρια χημικών στοιχείων και ποια μόρια χημικών ενώσεων;
ii) Πόσα μόρια αμμωνίας περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων υδρογόνου με αυτόν που περιέχονται σε 30 μόρια υδρογόνου;
iii) Υδρογόνο και άζωτο αντιδρούν μεταξύ τους και παράγεται αμμωνία (ΝΗ3). Να γραφεί και να ισοσταθμιστεί η χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται.
Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Φυσική Γ Γυμνασίου Ηλεκτρονικό μάθημα 4 (Ηλεκτρικό ρεύμα 1)

Το αρχείο είναι φτιαγμένο με XeLaTeX και
μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Φυσική Γ Γυμνασιου Ηλεκτρονικό μαθημα 2 (Ηλεκτρισμος 2)

Ξανά με tex live (XeLaTeX) και Dia Diagram Editor....

Κατεβάστε το μάθημα από εδώ τρέξτε το σε full screen και ακολουθήστε τις οδηγίες...

Τα αρχικά αρχεία για μετατροπή του παραπάνω open source μαθήματος είναι
εδώ

Φυσική Γ Γυμνασιου Ηλεκτρονικό μαθημα 1 (Ηλεκτρισμος)

Μια πρόταση για ηλεκτρονικές σημειωσεις με tex live (XeLaTeX) και Dia Diagram Editor....

Κατεβάστε το μάθημα από εδώ τρέξτε το σε full screen και ακολουθήστε τις οδηγίες...

Τα αρχικά αρχεία για μετατροπή του παραπάνω open source μαθήματος είναι
εδώ