Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Θέματα εξετάσεων Χημείας Γ Γυμνασίου 2012

Θέμα 4ο
4Α. Πού στηρίζεται η λειτουργία του πεχαμετρικού χαρτιού για τη μέτρηση του pH ενός διαλύματος;
4Β. Σε δύο ποτήρια έχουμε δυο άχρωμα υδατικά διαλύματα. Το ένα από τα δύο είναι διάλυμα οξέος με pH=6 και το άλλο διάλυμα βάσης με pH=11. Για να βρεις ποιο ποτήρι περιέχει το οξύ και ποιο τη βάση, ποια από τις ουσίες του παρακάτω πίνακα δε θα χρησιμοποιήσεις και γιατί;
 
Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Θέματα εξετάσεων Χημείας Β Γυμνασίου 2012


1Γ. Τα σημεία ζέσεως και τήξεως δύο ουσιών Α και Β μπερδεύτηκαν. Να αντιστοιχήσεις σε κάθε ουσία το σωστό ζευγάρι σημείων ζέσεως και τήξεως, αν ξέρεις ότι: η ουσία Α αρχίζει να λιώνει στους 60οC και η ουσία Β αρχίζει να βράζει στους -20οC.
Να εξηγήσεις τη σκέψη σου (προσοχή! μια τιμή περισσεύει).


Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Κυριακή 12 Αυγούστου 2012

Θέματα εξετάσεων Φυσικής Γ΄Γυμνασίου 2012

Θέμα 3ο
3Α. Να βρεις τη γωνία ανάκλασης της ακτίνας στις παρακάτω περιπτώσεις:
                           
3B. Μια μονοχρωματική ακτίνα διαδίδεται αρχικά στον αέρα και κάποια στιγμή συναντά την ελεύθερη επιφάνεια νερού σε σημείο Σ, οπότε ένα μέρος της ανακλάται και το υπόλοιπο διαθλάται.
3Β.1. Ποια από τις πορείες (1), (2), (3) θα ακολουθήσει η διαθλώμενη ακτίνα;
3Β.2. Να σημειώσεις στην κόλλα το κατάλληλο σύμβολο ( =,  >  ή  < ) σε καθένα από τα παρακάτω κενά: 
i)   θ   …    α   , όπου θ η γωνία πρόσπτωσης και α η γωνία ανάκλασης.
ii)  α   …   δ   , όπου α η γωνία ανάκλασης και δ η γωνία διάθλασης.
iii) co  …   c   , όπου co η ταχύτητα της ακτίνας στον αέρα και c η ταχύτητά της στο νερό.

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Θέματα Φυσικής Β΄Γυμνασίου. Εξετάσεις 2012


Το σώμα του σχήματος έχει μάζα 2kg και ισορροπεί δεμένο στο ελατήριο και το νήμα, που είναι κατακόρυφα και έχουν τα άλλα άκρα τους ακλόνητα στερεωμένα.
Το ελατήριο είναι επιμηκυνμένο κατά Δl=0,3m και έχει σταθερά ίση με k=100N/m.
Αφού μεταφέρεις το σχήμα στην κόλλα σου:
4Α. Να σημειώσεις στο σχήμα την επιμήκυνση του ελατηρίου.
4Β. Να σημειώσεις όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.
4Γ. Να υπολογίσεις τα μέτρα τους.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.