Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ένα επαναληπτικό ΣταυρόλεξοΟριζόντια

1.   Είναι και οι ομόρροπες και οι αντίρροπες.
5.   Αυτή η δύναμη αντιστέκεται πάντα στην ολίσθηση.
7.   Το βάρος ενός σώματος είναι........................ στη Γη από ότι στη Σελήνη.
10.  Είναι το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας.
11.  Είναι στην ΕΟΚ σταθερή.
12.  Όταν ένα σώμα κινείται έχει τέτοια ενέργεια.
13.  Μας χρειάζεται για να ξέρουμε που βρίσκεται ένα αντικείμενο

Κατακόρυφα

2.   Δεν εξαρτάται από τη διαδρομή.
3.   Είναι και η ταχύτητα τέτοιο μέγεθος
4.   Έχει τέτοια ενέργεια λόγω θέσης.
6.   Ισούται με το μήκος της τροχιάς.
8.   Τρίτος νόμος του Νεύτωνα λέγεται και νόμος δράσης …………...
9.   Είναι και αυτό διανυσματικό μέγεθος.

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Φυσική Γ Γυμνασίου Ηλεκτρονικό μαθημα 3 (O νομος του Coulomb)

Ηλεκτρονικό μάθημα (pdf) που περιέχει:
1) Το νόμο του Coulomb
2) Έλξη μεταξυ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος
3) Ηλέκτρικο πεδίο
και
4) Δυο Παραδείγματα (στο νομο του Coulomb)

Το αρχειο εδώ.

Ειναι pdf που πρεπει να το κανετε download και να το "τρεξετε σε full screen"...
Βγαινετε ανα πασα στιγμη με ESC...

ΥΓ: Αφιερωμένη στο Βαγγέλη τον Κουντούρη

Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

Ισοστάθαμιση χημικής εξίσωσης
Σκοπός
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εμπέδωση από τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου του τρόπου με τον οποίο ισοσταθμίζουμε την χημική εξίσωση μίας χημικής αντίδρασης. Αυτό που συχνά επιχειρείτε από πλευράς των μαθητών είναι ένα είδος «μαντεψιάς», που πολλές φορές όμως τους οδηγεί σε αδιέξοδο, διότι όταν ισοσταθμίζονται τα άτομα ενός στοιχείου, «χαλάνε» τα άτομα κάποιου άλλου στοιχείου που έχει ήδη ισοσταθμιστεί. Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται ένας πιο μαθηματικός τρόπος εύρεσης των στοιχειομετρικών συντελεστών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
A Χημικό φαινόμενο – Χημική αντίδραση
A Αρχή διατήρησης μάζας(Lavoisier)
A Προσομοιώματα ατόμων και μορίων

Ας αρχίσουμε λοιπόν!!!

Γνωρίζουμε ότι:
Χημική αντίδραση ονομάζεται κάθε μεταβολή κατά την οποία από κάποιες αρχικές ουσίες(αντιδρώντα) προκύπτουν νέες ουσίες (προϊόντα) με διαφορετικές ιδιότητες από τις αρχικές.

Σε κάθε χημική αντίδραση ισχύει η αρχή διατήρησης της μάζας(Lavoisier), σύμφωνα με την οποία ισχύει ότι:
mαντιδρώντων = mπροϊόντων

Μία χημική εξίσωση περιγράφεται είτε με λέξεις είτε με προσομοιώματα μορίων (μοριακά μοντέλα) είτε με χημική εξίσωση(δηλαδή χρησιμοποιώντας τα χημικά σύμβολά των στοιχείων και τους χημικούς τύπους των ενώσεων). Τελικά ο τρόπος που έχει επικρατήσει είναι αυτός της περιγραφής με χημική εξίσωση γιατί είναι σύντομος και ακριβής και άρα ευκολότερος για την επικοινωνία.

Ας θεωρήσουμε λοιπόν την περίπτωση κατά την οποία υδρογόνο και άζωτο αντιδρούν και σχηματίζουν αμμωνία. Προσπαθώντας να περιγράψουμε την παραπάνω χημική αντίδραση έχουμε: