Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009

Κριτήριο στην Οργανική Χημεία. Γ΄Γυμνασίου.

1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις:

i. C3H8 + ….O2clip_image002 +Q

ii. C3H8 + ….O2clip_image004 +Q

iii. C3H8 + ….O2clip_image006 +Q

2. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους που αντιστοιχούν στα ονόματα των υδρογονανθράκων

Υδρογονάνθρακας

Μοριακός τύπος

i. Προπάνιο

ii. Βουτίνιο

iii. Αιθένιο

iv. Μεθάνιο

v. Εξένιο

vi. Πεντάνιο

 

3. Να συμπληρώσετε τα υδρογόνα στους παρακάτω τύπους:

clip_image002

4. Να γράψετε με χημική αντίδραση τις παρακάτω προτάσεις:

i. Τέλεια καύση του αιθανίου (C2H6).

ii. Ατελής καύση του προπενίου (C3H6) σε μονοξείδιο του άνθρακα.

iii. Ατελής καύση του προπινίου (C3H4) σε άνθρακα.

iv. Τέλεια καύση του βουτανίου (C4H10).

5. Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες:

Γενικός τύπος

Ομόλογη σειρά

1. CνΗ2ν+2

i. Αλκένια

2. CνΗ

ii. Αλκάνια

3. CνΗ2ν-2

iii. Αλκίνια