Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Δίνεται το κύκλωμα που συναρμολογήσαμε στο εργαστήριο (το μεγάλο κουτί στην εικόνα είναι ένα τροφοδοτικό, το οποίο να αντιμετωπίσετε σαν μια πηγή συνεχούς τάσης).
i)    Σχεδιάστε το κύκλωμα.
ii)  Αν η ένδειξη του  αμπερομέτρου είναι  0,4 Α και του βολτομέτρου 2V, να υπολογίστε την αντίσταση του αντιστάτη, θεωρώντας το βολτόμετρο ιδανικό.
iii) Αν η τάση που μας παρέχει το τροφοδοτικό είναι 2,2V, να βρείτε την εσωτερική αντίσταση του αμπερομέτρου.

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2010

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

Μίγματα-Διαλύματα. Ένα διαγώνισμα.


Μπορείτε να κατεβάσετε το διαγώνισμα από εδώ.

Φορτίο και ηλεκτρική δύναμη. Ένα διαγώνισμα.

Α)
Να χαρακτηρίσετε με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» τις παρακάτω προτάσεις:

Α1) Οι μαγνήτες έλκουν τα θετικά φορτισμένα σώματα, ενώ απωθούν τα αρνητικά φορτισμένα σώματα.  ………………

Α2) Για να αποφορτίσουμε μια φορτισμένη μεταλλική σφαίρα, αρκεί να την φέρουμε σε επαφή με μια άλλη ίδια αφόρτιστη.    ………………..

Μπορείτε να κατεβάσετε το διαγώνισμα από εδώ.