Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Τρόποι Ηλέκτρισης. Φύλλο εργασίας

Για τις επόμενες ερωτήσεις, όπου χρειαστεί, να θεωρήσετε το φορτίο του πρωτονίου ίσο με +1 και του ηλεκτρονίου ίσο με
–1.
1.      Τρίβουμε την άκρη του ηλεκτροστατικού κυλίνδρου με νάιλον γάντι και το πλησιάζουμε σε μικρά κομματάκια από χαρτί. Τι παρατηρούμε;
………………………………………………………………………………………………….
Τι συμπεραίνουμε για τον ηλεκτροστατικό κύλινδρο;……………………………………

2.      Τρίβουμε δύο σώματα, πχ. μια γυάλινη ράβδο με ένα μεταξωτό ύφασμα. Τι είδους αλληλεπίδραση θα αναπτυχθεί μετά ανάμεσα στα δύο σώματα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
……………………………………


Κατεβάστε το φύλλο εργασίας από εδώ.

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορτισμένων σωμάτων. Φύλλο εργασίας

1.      Διαθέτουμε τέσσερα φορτισμένα σώματα, Α, Β, Γ και Δ. Το Α έλκει το Β, το οποίο απωθείται από το Δ και έλκεται από το Γ. Αν το Γ είναι θετικά φορτισμένο να βρείτε το είδος του φορτίου κάθε σώματος.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Στις ερωτήσεις 2–5 να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.      α. το πρωτόνιο έλκει το νετρόνιο.
β. Το νετρόνιο απωθεί το ηλεκτρόνιο.
γ. Το πρωτόνιο έλκει το ηλεκτρόνιο.

Κατεβάστε τη συνέχεια από εδώ.

Το κύτταρο Φύλλο εργασίας


Στο σχήμα φαίνεται ένα ευκαρυωτικό φυτικό κύτταρο.
Να απαντήσετε με συντομία στις ερωτήσεις:

Δείτε δύο φύλλα εργασίας από εδώ και εδώ.