Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Τελικές εξετάσεις Χημεία Γ Γυμνασίου 2012


Δίνονται οι παρακάτω πέντε πρώτες σειρές του Περιοδικού Πίνακα.
α. Να διατυπώσετε τον νόμο περιοδικότητας.
β. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του τρίτου στοιχείου της ομάδας των αλογόνων.
γ. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα χαρακτηρίζονται ως ευγενή αέρια;
δ. Ποια στοιχεία έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το στρόντιο (Sr); Δικαιολογήστε την απάντηση σας.
ε. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία αποτελεί συστατικό του χάλυβα; Ποια η σύσταση του συγκεκριμένου κράματος;

Δείτε όλα τα θέματα με κλικ εδώ.

Τελικές εξετάσεις Χημείας Β΄Γυμνασίου. 2012


ΘΕΜΑ 3Ο
α. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ μορίου χημικού στοιχείου και μορίου χημικής ένωσης;
β. Στο επόμενο σχήμα δίνονται τα προσομοιώματα τριών διαφορετικών μορίων: i) αζώτου, ii) αμμωνίας και iii) υδρογόνου.

i) Ποια από τα παραπάνω είναι μόρια χημικών στοιχείων και ποια μόρια χημικών ενώσεων;
ii) Πόσα μόρια αμμωνίας περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων υδρογόνου με αυτόν που περιέχονται σε 30 μόρια υδρογόνου;
iii) Υδρογόνο και άζωτο αντιδρούν μεταξύ τους και παράγεται αμμωνία (ΝΗ3). Να γραφεί και να ισοσταθμιστεί η χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται.
Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.